Milyen összefüggésekre mutatott rá az AHa!Brainstore startup kutatás? 

A kíváncsiságunk továbbra is kiolthatatlan aziránt, hogy minél inkább megismerjük az ötleteitek megvalósítását elősegítő tényezőket és lehetőségeket. Ezért is kezdeményeztünk átfogó felmérést nemrégiben.

A cikkben az AHa!Brainstore startup kutatás tanulságait elemezzük, rámutatva a kapott válaszokból leszűrhető eredményekre és konklúzióra.

Az AHa!Brainstore startup kutatás alapvető célja és részletei

Önmagában az AHa!Brainstore programot is az a felismerés hívta életre, hogy a mostani üzleti környezetben csakis az innováció és az agilitás lehet a siker kulcsa. A startupok, illetve az új gondolatok irányába történő nyitás szellemében kutatást indítottunk útjára nemrégiben.

Közvetlenül Tőletek, avagy leendő és már aktívan „praktizáló” startupperektől szerettük volna megtudni azt, hogy mi jelenthet extra segítséget és hozzáadott értéket az ötleteitek megvalósításához. Örömmel olvastuk és elemeztük a szép számmal érkező kitöltéseket, az alábbiakban pedig a kutatás konklúzióit fogjuk summázni.

Milyen szakmai és személyes célok jelentenek motivációs tényezőt? 

Tudatos célkitűzés hiányában ritka a tartós siker, ennek szellemében az AHa!Brainstore startup kutatás egyik első kérdése is a startup vállalkozók személyes és szakmai céljait járta körül.

A válaszadók elsöprő többsége (94%) személyes célként a szakmai fejlődést tette az első helyre. Némileg meglepő módon a gazdasági siker csak a kitöltők 58%-os hányadánál szerepelt a célok sorában. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a kapcsolatok kiépítése férkőzött fel 45%-kal.

Milyen információs csatornákat használsz leginkább a tájékozódás céljából?

Természetesen a kutatás egyik legizgalmasabb kérdése. Elvégre minél inkább ismertek a startup szféra által preferált információs források, a mi szempontunkból is egyszerűbb lehet az üzeneteink célba juttatása. A válaszok alapján:

  • a kitöltők közül legtöbben a hírportálokat, illetve a Facebook felületét (66-66%) alkalmazzák a tájékozódáshoz; 
  • ezzel együtt a LinkedIn (62%) és a közösségi média csoportok (41%) is a gyakorta választott hírforrások közé sorolandók;
  • míg a Youtube (34%), az Instagram (27%) és az offline megoldások (24%) a ritkábban keresett opciók közé tartoznak ebből a szempontból, bár egyes korosztályokban kiemelkedőbb a penetrációjuk

Hogy komplex rálátásunk nyíljon a tájékozódás témakörére, ezért beépítettünk egy „mely csatornákban bízol meg a leginkább?” címszóval ellátott kérdést is. Érdekes módon ennél a pontnál markánsan kirajzolódtak az egyes generációk közötti eltérések:

  • amíg a 18-28 éves korosztály az online forrásokban, a híroldalak tartalmában, illetve a Youtube, LinkedIn és Instagram platformjaiban is bízik;
  • addig a 29-40 éves korosztálynál már egyéni preferencia alapján eltéréseket mutat a bizalom szintje;
  • míg a 41+-os korosztály inkább számít óvatosnak, és kezeli fenntartásokkal a különböző platformok tartalmait.

Ki honnan szerez tudomást az őt érdeklő startup témájú hírekről és eseményekről?

Az eredmények mondhatni vastaggal húzzák alá a tematikus online csoportok létjogosultságát. Ugyanis a válaszadók jelentős hányada (64%) ilyen csoportokból értesül az iparági hírekről és eseményekről.

Sokak számára mérvadók a különféle befektetői oldalak (48%), illetve az ismerősök megosztásai (44%) is. Hogy még egy gondolat erejéig elidőzzünk a közösségi média aktivitás témakörénél, a legtöbb kitöltő aktív követője ezeknek az online közösségeknek, ugyanakkor a többség nem oszt meg tartalmat.

Hogyan fejleszted a tudásodat?

Magától értetődő módon ezt a kérdést sem hagytuk ki az AHa!Brainstore kutatásból. A legtöbben egyébként (84%) a munkájukat alkalmazzák önfejlesztésként, emellett persze a szakirodalom fogyasztása (72%) és az ingyenes tananyagok használata is gyakori (64%).

A szóba jöhető képzési formák közül egyértelműen a módszertani képzések iránt mutatkozik magas igény (76%), a szakmai tartalmú képzésekkel (72%), illetve a vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó kurzusokkal (56%) együtt.

Csaknem a kitöltők fele évente több alkalommal is részt vesz releváns szakmai képzéseken, a harmaduk pedig két vagy három évente igyekszik alkalmat találni rá, hogy képezze magát.

Hányan próbálkoztak már befektetőt vagy inkubátort keresni?

Startup körökben az egyik leginkább mérföldkőnek számító kérdésre a kitöltők többsége úgy válaszolt, hogy jelenleg „nézelődik”. A befektető vagy inkubátor keresés céljából leginkább ajánlásokra, valamint online hirdetésekre támaszkodnának.

A szóba jöhető opciók közötti mérlegelés alapjaként

  • az összeg és a program illeszkedése (56%);
  • az elérhető szakértelem (44%);
  • valamint a mentorok és szakértők (48%) érdemelnek említést.

Ami pedig a startupok számára kiírt versenyeket és programokat illeti, a válaszadók leginkább (64%) szakmai támogatást remélnek egy ilyesfajta lehetőségtől. Ezzel együtt sokan látnak a versenyekben potenciált a kapcsolatépítés (56%), a vállalkozásfejlesztés támogatása (52%), illetve a marketing lehetőségek támogatása (40%) szempontjából is.

Összegzés

Az AHa!Brainstore startup kutatás sikeresen támasztotta alá azon feltevésünket, hogy a hazai startup közeg igenis vágyik a tudásának bővítésére, önmagának fejlesztésére és a tapasztalatszerzésre, ennek jegyében pedig szívesen veszi az online közzétett ismereteket.

A kutatás eredményeit hasznosítva igyekszünk rákapcsolni a közeljövőben, minél inkább kézzelfogható támogatást biztosítva az ötleteitek megvalósításához.